La Campanya de la Renda 2019 és completament atípica: ha arrencat en ple confinament social per l’expansió del coronavirus. Davant d’aquesta situació excepcional, es plantegen molts  dubtes per part dels contribuents: si l’estat d’alarma permet no presentar la renda, pagar més tard del que és habitual o com afecta que l’empresa li hagi aplicat un ERTO en les últimes setmanes.

En aquest escenari, hem de tenir en compte que cal continuar complint amb les obligacions fiscals com en totes les campanyes.

 

HAN CANVIAT ELS TERMINIS PER A PRESENTAR LA DECLARACIÓ?

De moment no. La campanya va començar el passat 1 d’abril i durarà fins al 30 de juny, per la qual cosa es manté la durada habitual d’uns tres mesos. Ara bé, no podem descartar que, com a conseqüència de l’estat d’alarma, es puguin ampliar els terminis de presentació.

 

PUC NO PRESENTAR LA MEVA DECLARACIÓ, ACOLLINT-ME A L’ESTAT D’ALARMA?

Rotundament no. Si estem obligats a fer la renda, hem de presentar-la en els terminis estipulats.

 

PUC NO PAGAR, JA QUE ESTEM EN PLE ESTAT D’ALARMA?

El contribuent està obligat a pagar. La situació actual no eximeix del l’IRPF, encara que sí és possible sol·licitar l’habitual pagament fraccionat, que permet dividir el desemborsament en dues vegades.

 

M’AFECTA L’ERTO QUE M’HAN EFECTUAT?

En aquesta declaració de la renda no, perquè és sobre l’exercici 2019. Influirà en la campanya que se celebrarà el proper any.

 

ELS CANVIS ALIENS AL CORONAVIRUS

Aquesta Campanya de la Renda porta alguns canvis. El que afectarà a tots els contribuents és la necessitat de validar prèviament el domicili fiscal en un apartat diferent a la declaració per, segons Hisenda, actualitzar la informació i millorar la gestió de les declaracions.

En cas d’obtenir rendiments de capital immobiliari (arrendadors d’immobles), s’han de desglossar tots els conceptes necessaris per calcular el rendiment de capital immobiliari, particularment de les quantitats destinades a l’amortització. Enguany només cal identificar els NIF dels arrendataris quan es tracti d’un arrendament d’habitatge destinat a habitatge habitual; no ha d’informar-se dels arrendataris quan es tracti d’arrendaments turístics o de locals de negoci.

També hi ha canvis en les despeses de capital immobiliari. Per agilitzar la tramitació de les devolucions i reduir el nombre de requeriments, es crea un nou annex «D» d’emplenament voluntari, en què els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

Els professionals que formem part de l’equip d’Albacar Martínez Economistes estem actualitzant-nos permanentment per poder oferir-li el millor servei i obtenir el resultat més favorable per vostè d’acord a la seva situació (casos de separació, lloguer de d’habitatge habitual, hipoteques, deduccions poc conegudes, etc.) sempre dins del marc de la legalitat vigent. 

Volem que la declaració de la renda deixi de ser una preocupació per vostè. Contacti amb  nosaltres per rebre el millor assessorament.