Si busques feina i creus que ens pot interessar el teu perfil, envia’ns el teu CV a albacar@albacar.info

ALBACARMARTÍNEZ

Serveis
COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ
A través dels nostres serveis de comptabilitat contribuïm a la correcta presa de decisions, registrant les operacions generades pels nostres clients al dia a dia, elaborant estats financers periòdics, mentre ells se centren en el que és fonamental: desenvolupar el seu negoci i expandir-lo.

 

 • Comptabilitat i registre d’operacions
 • Comptabilitat analítica
 • Llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals
 • Seguiment de comptes bancaris
 • Assistència a auditors

 

A més, ens encarreguem de les tasques administratives dels seus departaments financers, emetent factures i gestionant el cobrament.
LABORAL
Les relacions laborals és una de les àrees més sensibles a qualsevol organització. L’assessorem sobre legislació laboral, drets i deures dels treballadors i empleadors, subvencions per contractació, contractes més avantatjosos, bonificacions a la Seguretat Social, aplicacions de convenis, jubilacions,… etc. Al contractar els nostres serveis per a Gestió de Nòmines, els oferim un diagnòstic previ de tota la seva documentació laboral, i proposem les mesures correctores que, si s’escau, fossin convenients aplicar. Ens encarreguem de tots els tràmits d’àmbit legal laboral, altes, baixes, modificacions en Seguretat Social, registres de contractes, tramitació de parts d’IT per contingències comunes o accident de treball.
Una correcta planificació laboral pot aconseguir un estalvi significatiu en el compte de resultats.

 

 • Càlculs de brut a net
 • Preparació i lliurament de rebuts de nòmines
 • Preparació i pagament de liquidacions de la seguretat social
 • Gestió i coordinació del pagament de nòmines
 • Gestió d’incidències laborals
 • Gestió de cessaments i acomiadaments
 • Elaboració i adaptació de contractes de treball
 • Gestió de beneficis socials i altres compensacions
 • Assessorament al departament laboral de la pròpia empresa
 • Informes de costos dels treballadors
OBLIGACIONS FISCALS
El constant procés de regulació i actualització de la normativa tributària, obliga a les empreses a disposar d’un assessorament especialitzat i de qualitat. Estem especialitzats en serveis fiscals, tant per al correcte compliment de les obligacions fiscals i comptables, com per a l’assessorament del dia a dia.
Les diferents obligacions fiscals, mercantils i comptables les convertim en una oportunitat per afegir valor al nostre assessorament.  Per això és important la planificació per obtenir el màxim estalvi fiscal dintre del marc legal de la normativa tributària.

 

 • Planificació fiscal
 • Compliment de les obligacions tributàries i comptables
 • Llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals
 • Assistència en els processos d’inspecció i gestió tributària
 • Reclamacions i escrits a les autoritats fiscals.

Confïi'ns la seva gestió fiscal i comptable, i gaudeixi de més temps per a tot allò que realment necessita la seva empresa.

Dediqui el seu temps a allò que importa

ALBACARMARTÍNEZ

Notícies d’interès