ALBACARMARTÍNEZ

Serveis
COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ
A través dels nostres serveis de comptabilitat contribuïm a la correcta presa de decisions, registra’n les operacions generades pels nostres clients al dia a dia, elabora’n estats financers periòdics, mentre ells se centren en el que és fonamental: desenvolupar el seu negoci i expandir-lo.

 

 • Comptabilitat i registre d’operacions
 • Comptabilitat analítica
 • Llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals
 • Seguiment de comptes bancaris
 • Assistència a auditors

 

A més, ens encarreguem de les tasques administratives dels seus departaments financers, emetent factures i gestiona’n el cobrament.
NÒMINES
La gestió de nòmines és una de les àrees més sensibles a qualsevol organització.  En Albacar, els nostres especialistes estan compromesos amb la seguretat i confidencialitat en el procés d’elaboració i externalització de les nòmines dels nostres clients. Som experts en projectes administratius de nòmines i el nostre equip de treball està preparat per treballar de costat amb el seu departament de Recursos Humans per assolir la solució adequada a les seves necessitats.

 

 • Càlculs de brut a net
 • Preparació i lliurament de rebuts de nòmines
 • Preparació i pagament de liquidacions de la seguretat social
 • Gestió i coordinació del pagament de nòmines
 • Gestió d’incidències laborals
 • Gestió de cessaments i acomiadaments
 • Elaboració i adaptació de contractes de treball
 • Gestió de beneficis socials i altres compensacions
OBLIGACIONS FISCALS
El constant procés de regulació i actualització de la normativa tributària, obliga a les empreses a disposar d’un assessorament especialitzat i de qualitat. Estem especialitzats en serveis fiscals, tant per al correcte compliment de les obligacions fiscals i comptables, com per a l’assessorament del dia a dia.
Les diferents obligacions fiscals, mercantils i comptables les convertim en una oportunitat per afegir valor al nostre assessorament.  Per això és important la planificació per obtenir el màxim estalvi fiscal dintre del marc legal de la normativa tributària.

 

 • Planificació fiscal
 • Compliment de les obligacions tributàries i comptables
 • Llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals
 • Assistència en els processos d’inspecció i gestió tributària
 • Reclamacions i escrits a les autoritats fiscals.

Confïi'ns la seva gestió fiscal i comptable, i gaudeixi de més temps per a tot allò que realment necessita la seva empresa.

Dediqui el seu temps a allò que importa

ALBACARMARTÍNEZ

Notícies d’interès