Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Renda 2018

El dimarts 2 d’abril comença la campanya de la Renda 2018 que es desenvoluparà fins a l’1 de juliol.

Durant l’any passat, s’han introduït importants novetats: canvis en els límits per estar obligat a presentar la declaració, reduccions aplicables en els rendiments del treball, increment del límit exempt de les beques públiques, deduïbilitat pels contribuents que desenvolupen la seva activitat a l’habitatge habitual de les despeses de subministres i despeses de restauració en la seva activitat, exempció dels ingressos corresponents a les prestacions per maternitat i paternitat…

Una d’aquestes novetats és la possibilitat de deduir 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Aquest increment podrà aplicar-se al període impositiu en que el menor compleixi els 3 anys, en relació a les despeses generades amb posterioritat al compliment dels 3 anys, si es compleixen determinats requisits i amb certs límits.

Una altra novetat consisteix en que s’amplia la quantia de deducció en 600 euros addicionals per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tal que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Tanmateix, l’exercici 2018 sols s’aplica des d’agost fins final d’any a raó de 50 euros al mes.

En referència a la deducció per familiars amb discapacitat, s’amplia l’àmbit objectiu de la deducció al cònjuge no separat legalment amb discapacitat (sempre i quan es compleixin determinats requisits).

Excepcionalment per l’any 2018, donada l’entrada en vigor d’aquests canvis, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment de la deducció prevista per cada un dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigits per l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, solament contemplarà els mesos d’agost a desembre, ambdós inclosos.

Sabem que a ningú li agraden els impostos, però a tots ens afecten. Per això és important tenir informació i assessorament professional  per tal de saber quines són les nostres obligacions i drets amb Hisenda.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Comments off
Temps de lectura aproximat 1:31 minuts

A partir de 2014, totes les declaracions per Internet

A partir de 2014, hisenda vol que es presentin totes les declaracions tributàries per Internet: Hisenda veta les declaracions fetes a mà dels autònoms.

Hisenda posa en marxa el PIN 24 Hores, una eina per facilitar les declaracions per internet

L’Agència Tributària és reconeguda a l’exterior pels seus avançats sistemes informàtics, que permeten que la majoria de gestions es puguin fer a través d’internet. No obstant això, encara un notable grup d’irreductibles empresaris i assalariats opta per omplir les declaracions i autoliquidacions a mà. Una cosa que té els dies comptats.

L’Agència Tributària publicarà en breu una ordre per la qual s’estableix el batejat com Pin 24 Hores, una nova eina per facilitar la gestió dels impostos a través d’internet. No obstant això, la posada en marxa del PIN 24 Hores també suposarà la prohibició expressa per als autònoms de presentar a mà les declaracions tributàries. Els assalariats, de moment, poden continuar utilitzant el llapis.

Les últimes dades d’Hisenda mostren que 230.000 dels 2,5 milions d’autònoms i petites empreses emplenen els formularis fiscals a mà. En 2014, es limitarà aquesta possibilitat a alguns pocs impostos i, partir de 2015, es prohibirà definitivament.

El nou sistema Pin 24 Hores permetrà que els autònoms accedeixin a la seu electrònica i obtinguin un codi amb el qual podran realitzar qualsevol gestió tributària. El pin estarà actiu durant 24 hores.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:56 minuts

Al febrer cobraré menys!

Origen de les retencionsTots aquells que cobreu mensualment una nòmina pel vostre treball o una pensió del tipus que sigui, es probable que noteu com aquest mes de febrer s’ha produït una variació a la baixa del líquid a percebre, és a dir que cobreu menys. I és que segons el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre on s’estableix un gravamen complementari a l’IRPF 2012 i 2013, aquest té incidència en les retencions a compte, i per tant, s’ha de tornar a calcular el tipus de retenció a aplicar.

Per tant, reviseu les vostres nòmines i pensions, ja que és probable que hagin sofert una reducció en el líquid durant aquest mes de febrer.

Si no us voleu esperar a final de mes per saber-ho, podeu usar l’aplicació dissenyada per l’Agència Tributària o passar per les nostres oficines amb la nòmina de gener i us farem el càlcul de manera gratuïta.

Salutacions cordials,

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:38 minuts