Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Calendari laboral per l’any 2012

Tot sigui dit que més val tard que mai, però ja ha estat publicada l’ordre de la Generalitat per la qual s’estableix el calendari de festes locals de Catalunya para l’any 2012. El text íntegre el podeu consultar en aquest enllaç.

La resta del calendari ja va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 11 de maig i que es pot veure en aquest altre enllaç i per tant les festes para Catalunya queden de la següent manera:

 • 6 de gener (Reis).
 • 6 d’abril (Divendres Sant).
 • 9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

I les dos que s’atribueixen els municipis i en concret les dels Baix Ebre són les següents:

 • Aldea, l’, 19 de març i 28 de maig
 • Aldover, 23 d’abril i 7 de desembre
 • Alfara de Carles, 28 de maig i 7 de desembre
 • Ametlla de Mar, l’, 2 de febrer i 29 de juny
 • Ampolla, l’, 25 de juny i 16 de juliol
 • Benifallet, 10 de setembre i 12 de setembre
 • Camarles, 25 de juliol i 7 de desembre
 • Deltebre, 18 de maig i 16 d’agost
 • Paüls, 10 d’abril i 28 de maig
 • Perelló, el, 17 de gener i 19 de gener
 • Roquetes, 16 d’abril i 2 de juliol
 • Tivenys, 27 de setembre i 28 de setembre
 • Tortosa, 28 de maig i 3 de setembre
 • Bítem, 3 de setembre i 14 de setembre
 • Campredó, 28 de maig i 25 de juliol
 • Jesús, 28 de maig i 4 d’octubre
 • Xerta, 25 de juliol i 12 de novembre

Cal recordar que les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que ha de ser exposat en un lloc visible del centre de treball. En aquest document pot contenir l’horari, jornada anual i la distribució dels dies laborables, festius, descansos i altres dies inhàbils de la plantilla dels treballadors. L’incompliment d’aquesta obligació, constitueix una infracció lleu, digna de sanció amb una multa entre 60 a 625 €.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:18 minuts

Comparativa de l’impost sobre vehicles de tracció mecánica de Tortosa i Roquetes

Tots els propietaris de vehicles matriculats están obligats a pagar aquest impost de periodicitat anual. Cada ajuntament es competent per establir el seu calendari i les tarifes que s’han d’aplicar amb els límits que marca la llei. Aquest impost és un dels recursos financers que atorga la llei reguladora de les hisendes locals i és clau para la subsistència dels Ajuntaments. Alguns ajuntaments han usat aquest impost para aconseguir que empreses amb un parc de vehicles importants domiciliessin la societat en el seu municipi i usar les avantatges fiscals com a atractiu empresarial com passa amb el municipi de Aguilar de Segarra o Rajadell a Barcelona, Relleju a Alacant o Robledo de Chavela o Moralzarzal a Madrid. Com aquests no és el cas, sols per curiositat, compararem l’impost que es paga per un vehicle turisme o tot terreny amb una potència mesurada en cavalls fiscals superior a 20. Para els vehicles més potents i para vehicles amb una potència inferior a 8 CVF, els menys potents. Els CVF del vostre vehicle els podreu trobar a la fitxa tècnica del vehicle.

Vehicle

Tortosa Roquetes

Menys de 8 CVF

25,06

25,24

De 8 fins 11,99

67,67

68,16

De 12 fins 15,99

142,84

143,88

De 16 fins 19,99

177,92

179,22

Més de 20 CVF

222,37 €

224,00 €

Com es pot observar no existeix una competència fiscal entre Tortosa i Roquetes en el capítol del conegut com impost de circulació, però si teniu que comprar un vehicle i esteu fent un estudi dels costos afegits, teniu que tenir en compte que a efectes d’impostos és diferent un turisme de 19 CVF i un altre de 20 CVF.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:02 minuts