Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Protocol per rebre un inspector d’hisenda

Si com diu la premsa, hisenda intensifica les seves visites sorpresa para detectar irregularitats fiscals, cal estar preparats. Segurament la seva empresa no té res a amagar, però tot i això cal conèixer els seus drets:

L’inspector ha d’estar correctament identificat mitjançant una acreditació i un document d’identificació personal, si li demana per accedir a les instal·lacions de la seva empresa ha de ser mitjançant una autorització escrita del delegat d’hisenda de la zona. En el cas que coincideixi el lloc on desenvolupa la seva activitat i el seu domicili particular, l’inspector ha de disposar d’una ordre judicial.

Tot i que aquesta no és la millor manera de començar una inspecció, cal saber quins son els seus drets i obligacions. Si l’inspector es presenta amb l’autorització, encara es podrà negar (si és una ordre judicial, no), però li pot caure una sanció per obstrucció d’entre 300 € i 400.000 €, en funció de la seva xifra de negoci.

En el moment que vostè li doni accés a les seves instal·lacions li pot demanar que vol que estigui present el seu assessor, llavors l’inspector s’ha d’esperar fins que aquest arribi a les instal·lacions.

En resum, si se li presenta un inspector d’hisenda a la seva empresa, recordi:

  1. Demanar-li la seva identificació.
  2. Demanar-li l’autorització del delegat d’hisenda.
  3. Un cop dins les seves instal·lacions, sol·licitar la presència del seu assessor.

I sempre col·laborant en la inspecció, ja que no tenim res per amagar.

Albacar Riba Assessoraments.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 1:00 minuts

Novetats sobre les notificacions telemàtiques de l’Agència Tributària

L’Agència Tributària està anunciant a la seva pàgina web que deixarà d’enviar per correu les notificacions. A partir d’ara les posarà a disposició del contribuent en la Seu Electrònica de l’Agència Tributària i al portal notificacions.060.es.

A més enviarà un avís informal al correu electrònic que el contribuent vulgui comunicant-li que té una notificació pendent de llegir.

Aquest canvi afecta a totes les societats anònimes i limitades i a tots aquells contribuents que els seu NIF comenci per les lletres A, B, N, W, U i V.

En principi no afecta a les persones físiques a no ser que estiguin inscrites al registre de grans empreses o de devolució mensual d’IVA, entre altres casos més específics.

A partir de quin moment es deixen de rebre notificacions per correu?

L’Agència Tributària està enviant individualment i per correu les notificacions d’inclusió en el sistema de direcció electrònica habilitada (DEH). En el moment en que es rebi la notificació, ja no se li enviaran més notificacions per correu i tindrà que consultar-les via electrònica. Mentrestant no es rebi aquesta notificació, el contribuent continuarà rebent les notificacions per via correu ordinari.

Atenció: Es pot notificar la inclusió en el DEH, via notificació per compareixença. Es a dir, si el sistema de correus ordinari no pot notificar la inclusió, és pot publicar en el butlletí oficial o en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’Agència Tributària la citació per notificació per compareixença.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Comentaris (1) »
Temps de lectura aproximat 1:03 minuts