Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Accions per rebaixar la quota de l’IRPF del 2011

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2011, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF:

  • Aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 10.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, si té fins a 50 anys. El límit dels contribuents majors de 50 anys és de 12.500 € o el 50 %.
Preparem la campanya de la renda 2011

  • Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%. La reducció es del
    100%, quan l’arrendatari té entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors al IPREM. No obstant, pels contractes celebrats abans del 01-01-2011 es conserva el dret a la reducció del 100% fins als 35 anys d’edat.

  • L’Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, i les aportacions al compte habitatge en el cas que vulgui a construir, adquirir o rehabilitar el seu primer habitatge habitual en els pròxims quatre anys, també són deduïbles amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
  • Aportacions a un compte estalvi – empresa, en el cas que tingui previst muntar un negoci abans de 4 anys (Societat Nova Empresa), podent deduir el 15% de les aportacions, amb el límit de 9.000 € anuals.
  • Si ha comprat el seu habitatge amb diners deixats per un familiar, i vol aprofitar la deducció per habitatge, no oblidi documentar l’operació, per exemple amb un contracte privat i l’autoliquidació per l’Impost sobre Transmissions que està exempt de pagament

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:23 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari