Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

‘Ajuts’ a la contractació

Torna a sortir una convocatòria para fomentar la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Tot i que en aquest enllaç teniu un resum i en aquest altre teniu l’ordre sencera, tot seguit faré un resum una mica més esquemàtic:

Termini de presentació: Des de el 16/11/2011 fins al 30/11/2011, uns quinze dies.

Requisits de les empreses:

 • Tenir menys de 25 treballadors.
 • Que el lloc de treball estigui a Catalunya.
 • Complir en les obligacions tributàries i en la Seguretat Social.
 • Requisits de política lingüística.
 • No haver estat sancionat per inspecció de treball.
 • I a més complir qualsevol obligació que tingui que complir-la!?
 • Que en els darrers 12 mesos no hagin fet cap ERE, ni acomiadament disciplinari, ni acomiadament objectiu declarat improcedent.

Requisits dels treballadors:

 • Persones que hagin estat aturades almenys 12 mesos dintre del darrers 18 mesos.
 • Que hagin fet i finalitzat cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC.
 • Que no siguin els conjugues, ni els ascendents, ni els descendents, ni altres parents fins al segon grau (oncles, cosins, cunyats…) de l’empresari, dels propietaris ni dels directius…
 • Que no tinguin cap discapacitat.

Si la vostra empresa i la persona que voleu contractar compleix aquests requisits i li feu un contracte d’un mes a temps complert, rebreu 600 euros, si és de dos mesos 1.300 euros i si el contracte és per tres o més mesos 2.100 euros per persona contractada. (Si els contractes són a temps parcial, la part proporcional)

Ràpid que el termini s’acaba…

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:01 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari