Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

DENÚNCIES DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

– DENÚNCIA DELS PAGAMENTS EN EFECTIU I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Pregunta: Una operació entre dos empresaris, A i B, per import de 20.000 euros que es paga en efectiu. Abans de transcorreguts 3 mesos des del pagament, l’empresari A denúncia voluntàriament l’incompliment davant l’AEAT, detallant l’operació realitzada, la seva import i la identitat de l’altra part intervinent.
Contestació: Es tracta d’una operació per import igual o superior a 2.500 euros a la que almenys una de les parts intervinents actua en qualitat d’empresari o professional, per la qual cosa es troba sotmès a la prohibició de pagament en efectiu.

Es sanciona el 25% sobre el pagament en efectiu que són 20.000 euros, que suposa una sanció de 5.000 euros.
Aquesta conducta no dóna lloc a responsabilitat respecte de la part que hagi denunciat la infracció davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària dins el termini dels tres mesos següents a la data del pagament, identificant l’operació realitzada, l’import i la identitat de l’altra part intervinent. Per això, la sanció només s’imposa a l’empresari B.
Normativa: Art 7.Dos.6 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau.

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 0:51 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari