Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Pagament a proveïdors per entitats locals

l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ha habilitat a la seva pàgina web el procediment que permet a les entitats locals la cancel.lació de les seves obligacions de pagament pendents amb els seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministraments o serveis, de conformitat amb el RD-Llei 4/2012 . Des d’aquesta web els contractistes (proveïdors) que opten per la tramitació telemàtica puguin consultar les factures i tramitar la voluntat d’acollir-se al mecanisme de finançament del RD-Llei.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 0:19 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari