Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Línies finançament ICO 2012

Ens permetem recordar-li les novetats de les principals LINÍES DE FINANÇAMENT 2012 que l’ Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats financeres han previst per als autònoms, empreses i entitats públiques:

La línia ICO Inversió 2012 engloba les línies d’Inversió Sostenible i d’Inversió que estaven operatives el 2011 per a autònoms, empreses i entitats públiques i manté com a inversions finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme de fins a 30.000 €, l’adquisició d’empreses, l’IVA/IGIC. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’entre 3 a 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

La línia ICO Internacionalització 2012 pensada per finançar l’adquisició d’accions o participacions d’empreses estrangeres i la creació d’empreses a l’exterior, a més dels actius fixos productius nous o de segona mà i els vehicles turisme de fins a 30.000 €. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització es redueix fins a 12 anys, i un tipus d’interès bonificat.

Es manté la Línia ICO Liquiditat perquè els autònoms i empreses solvents i viables puguin afrontar les despeses corrents (nòmines, pagaments proveïdors, etc.). L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions. El termini d’amortització és d’1, 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram I – noves empreses, està destinada a autònoms, professionals i empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys per finançar les mateixes inversions productives que la línia Ico Inversió però amb un import màxim d’1 milió d’euros per client i any, i un termini d’amortització de 3, 5 o 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència i un tipus d’interès bonificat.

La nova línia ICO Desenvolupament Empresarial, en el seu tram II – capitalització, està pensada per finançar a través de préstec els fons necessaris per a les subscripció de capital d’una altra societat que realitza una ampliació de capital. L’import màxim és de 10 milions de € amb un termini d’amortització de 3, 5 i 7 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència.

La línia ICO Habitatge 2012, a més del programa “stock habitatge” destinat al lloguer, també està destinada a finançar la rehabilitació d’habitatges i edificis pels particulars i comunitats de propietaris. L’import màxim dels préstecs és de 10 milions de €, a retornar en un termini, entre 3 i 20 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència.

Els recordem que els autònoms i pimes amb antiguitat mínima d’1 any també podran sol·licitar finançament directament al ICO (Línia ICODIRECTO), a través del canal de el “*Facilitador Financer”, per a inversions o per obtenir liquiditat, amb un import màxim de 200.000 €. Aquest any amplia el termini d’amortització per a la línia liquiditat a 5 anys.

Per ampliar informació sobre alguna/as de les línies pot consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l’ ICO.

Atentament,

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 2:09 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari