Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit

Quan s’acaba l’any una de les coses que tenim que fer és repassar quines possibilitats tenim per reduir la factura fiscal de l’exercici, en un altre post ja vam parlar de diferents accions per reduir aquesta factura fiscal, avui concretarem en la possibilitat de d’aprofitar al màxim la deducció per adquisició de l’habitatge habitual.

Aquells que tenen una hipoteca per haver comprat un habitatge que sigui la seva residència habitual i a més tenen disponibilitat d’efectiu extra, hi ha la possibilitat d’amortitzar anticipadament l’esmentada hipoteca amb un bon rendiment econòmic fiscal.

Hem de tenir en compte que si l’habitatge l’hem comprat durant el 2011, la possibilitat de la deducció per habitatge està limitada als ingressos, de manera que sols els contribuents amb una base imposable inferior a 17.700 € conserven el límit màxim de 9.015 €, que es va reduint linealment fins desaparèixer al 24.100 € de base imposable.

Càlcul de la deducció

Però en fi, si sou dels afortunats fiscals que vareu comprar l’habitatge abans de 2011, en caràcter general us podeu desgravar el 15% d’un màxim de 9.015 €. És a dir, que si vau pagar quotes mensuals d’hipoteca de 600 €, us podeu desgravar 12 mesos x 600 €= 7.200 € i el 15% d’aquesta quantitat us donara la quantitat que us podeu desgravar, en aquest cas 1.080 €.

Doncs heu de tenir en compte que la llei d’IRPF us permet un màxim de 9.015, per tant per reduir la factura fiscal podeu augmentar els 7.200 € fins als 9.015 anant a l’entitat financera amb 1.815 € i fer una amortització anticipada de capital i això us augmentarà la deducció amb 272,15 €.

Amortitzar hipoteca o contractar un dipòsit al 4%.

Si teniu el dubte d’agafar el 1.815 € i anar al banc i contractar un dipòsit (ara és relativament fàcil obtenir un dipòsit al 4%), aquest ens donarà un rendiment de 72,6 € menys els impostos corresponents, obtindrem un rendiment 58,81 €, clarament inferior a la deducció que hem obtingut. A més, a l’amortitzar hipoteca tampoc pagarem els interessos corresponents. Per tant, sembla que l’aconsellable i en funció de l’interès que estem pagant, l’amortització anticipada de capital és més avantatjosa que contractar un dipòsit.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Temps de lectura aproximat 1:24 minuts

Sense comentaris fet »

Comentaris RSS

Posa el teu comentari