Logo Albacar Martinez Economistes Assessorors fiscaIs

Categoria Pensions

Endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat

Una de les moltes mesures en l’àmbit social que ha establert el RD llei 20/2011 és l’endarreriment de l’ampliació del permís de paternitat. Actualment són 13 dies, però ja havia de ser de quatre setmanes gràcies a un decret aprovat al 2010.

El permís de paternitat de 13 dies és un dret del pare aprovat a la llei d’igualtat de l’any 2007, on també, mitjançant la disposició transitòria novena, establia l’obligació de fer extensiva aquesta llicència fins a les quatre setmanes de durada, com a molt tard, quan la norma tingués sis anys de vigència.

Per tant, a partir de l’1 de gener de 2013, s’ampliarà de cop el permís de paternitat fins a les quatre setmanes, sempre que la crisi ho permeti.

Albacar Riba Assessoraments

Comparteix:
[Facebook] [LinkedIn] [Twitter] [Email]

Sense comentaris »
Temps de lectura aproximat 0:31 minuts